Procediment d´enviament de mostres per estudis genètic-moleculars a la UDGAEMH

Abans de l'enviament de mostres és obligatori contactar via correu electrònic amb la UDGAEMH (udgaemh@imppc.org)(ELIMINAR)

Baixar el pdf complet del procediment.

Enviar per correu ordinari a l'UDGAEMH els següents documents:
- Sol • licitud d'estudi degudament emplenada.
- Consentiment informat de Diagnòstic genètic (lliurar una còpia al pacient) signat pel pacient (o per un tutor / progenitor en cas que el pacient sigui menor d'edat).
- Consentiment informat de recerca (lliurar una còpia al pacient) signat pel pacient (o per un tutor / progenitor en cas que el pacient sigui menor d'edat) en el cas que el pacient estigui interessat a participar en un projecte d'investigació.
- Qüestionari de sobrecàrregues de ferro o anèmies, depenent de l'estudi sol • licitat. Si es desitja, es poden adjuntar altres informes mèdics.
- En el cas que es tracti d'un cas familiar, cal l'enviament d'un pedigree de la família a més de documents independents per a cada un.

Abans de l'enviament de les mostres, la UDGAEMH rep i verifica aquests documents i procedeix a la revisió dels informes i l'adequació dels estudis genètics pertinents en cada cas. En cas de dubte sobre quin estudi genètic és adequat realitzar, la UDGAEMH pot assessorar al metge, després de la petició de l'estudi. Si alguna documentació no és correcta, es contacta via e-mail o telefònica amb el metge sol • licitant per obtenir la informació necessària.

D'acord amb la LOPD, aquests documents han de ser enviats per correu ordinari i MAI VIA MAIL.

Així mateix es prega que no s'incloguin dades personals (nom, data de naixement, número d'història clínica ...) ni s'enviïn informes mèdics amb dades confidencials quan es faci una consulta sobre un pacient utilitzant l'email.

Si tota la documentació és correcta, s'assigna un número de cas i de pacient a la mostra i s'envia al metge el pressupost de l'estudi demaneu. Aquest pressupost s'ha de retornar signat (per correu ordinari o per mail) i un cop rebut l'UDGAEMH avisa el metge perquè procedeixi a l'enviament de les mostres.

En endavant s'utilitzarà aquesta codificació sempre que es vulgui fer una consulta sobre aquest cas. No es respondran consultes en què es faci referència al pacient utilitzant el seu nom

És important tenir en compte:

1. Avís important per a les mostres enviades des d'un país fora de la Unió Europea.
Si us plau, inclogui exclusivament nostre document ¨factura proforma ¨ juntament amb les mostres per evitar que el paquet sigui retingut en duana.
En cas contrari, si la mostra queda retinguda, les despeses aniran a càrrec de qui enviï la mostra.

2. Volum de mostra a enviar:
(a) Sang total en EDTA. Mínim 5 ml per a l'estudi genètic i 5ml addicionals en el cas que el pacient hagi signat el consentiment de recerca.
(b) 1 tub de sèrum sense anticoagulants (aproximadament 4-5 ml).
(c) Si s'envia una mostra d'ADN, es necessitarà com a mínim 3ug per cada gen que consti a la sol • licitud d'enviament. Si us plau, des de països fora de la Unió Europea, enviar exclusivament ADN (no sang).
3. Enviar les mostres per correu urgent (lliurament en 1-2 dies) a temperatura ambient i en embalatge apropiat per a mostres biològiques (estoig amb escuma per protegir els tubs dels possibles cops). Es important dirigir a la UDGAEMH ja que al centre hi ha altres unitats de diagnòstic. El centre que remet les mostres ha de carregar amb els costos d'enviament.
4. Contacteu per e-mail amb la UDGAEMH@imppc.org per informar de la tramesa de la mostra (d'aquesta manera la UDGAEMH estarà alerta per a la correcta recepció).
5. L'horari de recepció de mostres serà de dilluns a dimecres de 9.00 a 17.00h (es prega evitar l'enviament els dijous i divendres) per poder verificar la seva integritat i realitzar així el correcte registre.
6. La UDGAEMH contacta amb el metge per informar de l'arribada de les mostres al IMPPC.
7. Un cop completat l'estudi, es remet per correu certificat un informe amb els resultats genètics obtinguts, així com la factura de l'estudi realitzat, l'import de la qual ha de ser abonat en els 60 dies posteriors a la finalització de l'estudi. La factura de l'estudi està exempta d'IVA a menys que l'enviament de la mostra ho faci una empresa privada.

Ho sentim, no s'ha trobat cap resultat a la base de dades.

Pujar

Generalitat de Catalunya

Unió Europea

CSIC

Universitat Autònoma de Barcelona

Ajuntament de Badalona

Institut Català de la Salut

Germans Trias i Pujol Hospital

Fundació Institut d'investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol