Procediment de tramesa de mostres per estudis bioquímics de mesura de hepcidina (UDGAEMH)

Baixar procediment en PDF

Enviar per correu ordinari a l'UDGAEMH els següents documents:

- Sol • licitud d'estudi de mesura de Hepcidina degudament emplenada.

- Consentiment informat d'investigació (opcional) signat pel pacient (o per un tutor / progenitor en cas que el pacient sigui menor d'edat) en el cas que el pacient estigui interessat en participar en un projecte d'investigació.

Si alguna documentació no fos correcta, es contactaria via e-mail o telefònica amb el metge sol • licitant per obtenir la informació necessària. Si tota la documentació és correcta s'envia al metge el pressupost de l'estudi sol • licitat. Aquest pressupost s'ha de retornar signat (per correu ordinari o per mail) i un cop rebut l'UDGAEMH avisa el metge perquè procedeixi a l'enviament de les mostres.

És important tenir en compte:

1. Volum de la mostra a enviar i manera d'enviament:

1ml de PLASMA o SERUM. La mostra s'ha d'enviar FRESCA (4ºC) o CONGELADA en GEL SEC. Per cada mostra s'ha d'especificar al document de ¨ sol • licitud d'estudi ¨quin tipus de mostra (serum/plasma) i estat (fresc / congelat) s’envia.

Envia les mostres per correu urgent (lliurament en 1-2 dies) embalada apropiadament per mostres biològiques (estoig amb escuma per protegir els tubs dels possibles cops) a l'adreça que s'indica a la part inferior (important dirigir-les a la UDGAEMH lloc que al centre hi ha altres unitats de diagnòstic). El centre que remet les mostres ha de carregar amb els costos d'enviament.

2. Contactar per correu electrónic amb la udgaemh@imppc.org per informar de l'enviament de la mostra (d'aquesta manera la UDGAEMH estarà alerta per a la correcta recepció d´aquestes). Especificar que s'envien MOSTRES PER ANÀLISI DE HEPCIDINA en l'assumpte del correu.

3. Horari de recepció de mostres:

De dilluns a dijous de 9.00 a 17.00h (es prega no enviar les mostres els divendres).

4. Notificació de recepció de mostres:

La UDGAEMH contacta amb el metge per informar de l'arribada de les mostres al IMPPC.

5. Notificació de resultats:

Un cop completat l'estudi, es remet per correu certificat un informe amb els resultats obtinguts, així com la factura de l'estudi realitzat. L'import ha de ser abonat en els 60 dies posteriors a la finalització de l'estudi.

Preu per determinació (taxes incloses)

73 euros

Direcció d'enviament de les mostres:

Unitat de diagnostic avançat de malalties del metabolism del ferro
(UDGAEMH- IMPPC)
Crta Can Ruti, Camí de les Escoles s/n.
08916 Badalona, Barcelona. Spain.
Tel. (+34) 93 554 3064. Fax: (+34) 93 465 1472
udgaemh@imppc.org
www.imppc.org
 

Pujar

Generalitat de Catalunya

Unió Europea

CSIC

Universitat Autònoma de Barcelona

Ajuntament de Badalona

Institut Català de la Salut

Germans Trias i Pujol Hospital

Fundació Institut d'investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol